Design         : A Vision Project Design Ltd.

Production   : 壁畫.香港

這次的壁畫主題為街頭文化!

以街頭塗鴉的風格繪畫出各種元素。

滑板、街舞、街頭樂隊....大家會停下來欣賞這個都市獨特的街頭文化嗎?

把充滿活力的街頭文化畫在這長廊之上,希望大家可以認識到這個都市擁有的另一面吧!

 

 

 


 

手繪壁畫 藝術教育 關注及動向 關於我們
       
壁畫FAQ 壁畫工作坊 Facebook A VISION
壁畫設計 藝術在社區 藝術農莊 壁畫.香港
壁畫意義     創藝坊
壁畫顏料     團隊招聘
      聯絡我們