Client              : 香海正覺蓮社佛教正覺中學 HHCKLA Buddhist Ching Kok Secondary School 

Design           : A Vision Project Design Ltd.

Production    : 壁畫.香港

美化前:

 

 

 

大家一同以畫筆來個海洋探索之旅吧!

 

鮮艷的魚兒為校園增添活力

更加為同學帶來動力!

 最後壁畫師再作修飾,繽紛的水底世界便誕生了!

 

 


 

手繪壁畫 藝術教育 關注及動向 關於我們
       
壁畫FAQ 壁畫工作坊 Facebook A VISION
壁畫設計 藝術在社區 藝術農莊 壁畫.香港
壁畫意義     創藝坊
壁畫顏料     團隊招聘
      聯絡我們